ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
سوالات متداول

1. سوالات متداول اجزاء زیرساخت کلید عمومی

مرکزدولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه چه مرکزی است؟

یک مرکز صدور گواهی که مستقیماً مورد اطمینان موجودیت نهایی می باشد. مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، نقطه اطمینان در زیرساخت کلید عمومی کشور می باشد. این مرکز بر اساس مفاد بند الف از ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی و طی اولین جلسه شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور در مورخ 30/07/1386 مجوز ایجاد، امضا، صدور و ابطال گواهی الکترونیکی مرکز صدور گواهی میانی را دریافت کرده است.

مگانفت چگونه مرکزی است؟

مرکز صدور گواهی الکترونیکی نفت، در راستای پیاده سازی گواهی الکترونیکی در وزارت نفت و با توجه به لزوم استفاده همگانی از محصولات گواهی الکترونیکی در بستر اینترنت و سیستم های خاص حوزه نفت، اقدام به ارائه گواهی الکترونیک نموده است. توجه به این نکته ضروری است که این گواهی تحت استانداردهای صدور گواهی در کشور بوده و قابلیت استفاده در کلیه سازمان ها را دارد.

آیا مرکز میانی مگانفت به عنوان یک مرکز میانی دولتی می تواند برای کار با بخش خصوصی گواهی صادر کند؟

بله ،مرکز میانی دولتی حق صدور گواهی برای شرکت های خصوصی یا افراد حقیقی در جهت کار با بخش خصوصی را دارا می باشد.

مرکزصدورگواهی چیست؟

موجودیتی که وظیفه صدور و مدیریت گواهی های الکترونیکی را بر عهده دارد و پیوند بین اطلاعات گواهی را ضمانت می کند.

مرکز صدور گواهی میانی چیست؟

یک مرکز صدور گواهی که گواهی خود را از مرکز دولتی صدور گواهی ریشه دریافت می کند و می تواند برای صاحبان امضا گواهی صادر کند.

گواهی الکترونیکی چیست؟

شناسنامه ای است که هویت واقعی را به صورت مجازی و برای کسب وکار الکترونیکی تعیین می کند. این امضا توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و حاوی اطلاعات احراز هویتی شماست. یک ساختار داده ای الکترونیکی که به آن یک امضای الکترونیکی بر اساس آن ساختار داده ای اضافه می شود و جهت ارتباط دادن نام و مشخصات یک موجودیت با کلید عمومی او مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهای گواهی الکترونیکی چیست ؟

انجام مبادلات الکترونیکی امن احراز هویت در دنیای دیجیتال انکارناپذیری انکارناپذیری کنترل دسترسی به اطلاعات ارسالی و دریافتی اعتبار بخشی به تراکنش ها ایجاد محرمانگی حفظ اصالت اطلاعات ارسالی و دریافتی.

چگونه گواهی الکترونیکی دریافت کنیم ؟

دانلود فرم درخواست گواهی الکترونیکی. پر کردن فرم مربوطه با توجه به دستورالعمل تکمیل فرم تهیه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم مراجعه حضوری به دفتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الکترونیکی نفت دریافت گواهی الکترونیکی به صورت آنلاین -درصورتی که مدارک به صورت کامل ارائه شود.

CPچیست؟

مجموعه ای از قوانین که الزامات و سیاست های زیرساخت کلید عمومی را مشخص می کند.

CPSچه نوع دستورالعملی است؟

دستورالعمل اجرایی که مرکز دولتی صدور گواهی برای صدور گواهی از آن استفاده می کند.

CRLچیست؟

یک ساختمان داده که گواهی های الکترونیکی را که پیش از تاریخ انقضا، دیگر توسط صادرکننده گواهی معتبر به حساب نمی آیند، لیست می کند.

OCSP چه نوع پروتکلی است؟

پروتکلی است که جهت اعلام برخط وضعیت ابطال یا عدم ابطال گواهی X.509 بکار می رود ماهیت این پروتکل مبتنی بر درخواست  و  پاسخ است .

PKIچیست؟

به مجموعه ای از خدمات، محصولات، سیاست ها، فرآیندها و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری گفته می شود که جهت مدیریت و بکارگیری گواهی های الکترونیکی X.509 و به منظور ارائه سرویس های امنیتی مختلف مبتنی بر رمزنگاری کلید عمومی  مورد استفاده قرار می گیرد.

RAچیست؟

یک موجودیت اختیاری در زیرساخت کلید عمومی می باشد که گواهی های الکترونیکی یا لیست گواهی های باطل شده را امضا نمی کند ولی مسئولیت ثبت و شناسایی اطلاعات مورد نیاز مرکز صدور گواهی برای صدور گواهی یا لیست گواهی های باطل شدهو اجرای وظایف مدیریت گواهی را دارد.

امضای دیجیتال چیست؟

یک رشته عددی که به روش پیچیده ای از متن یک سند استخراج و پس از رمزنگاری با کلید خصوصی صاحب سند، به اصل سند ضمیمه و ارسال می شود به گونه ای که هر گیرنده اطلاعات بتواند منبع و تمامیت اطلاعات را تشخیص دهد.

گواهی امضا چیست؟

یک گواهی الکترونیکی، محتوی یک کلید عمومی که از آن جهت تصدیق امضای دیجیتال استفاده می شود.

مهر زمانی چیست؟ 

امضای الکترونیکی که دارای تاریخ و ساعت می باشد و گواهی می کند که محتویات آن در زمان مشخصی امضا شده اند.

امنیت چیست؟

اقداماتی که برای حفاظت از یک سیستم انجام می شوند . مثل: پیشگیری یا کاهش احتمال وقوع رخدادهای خطرناک و احیای سیستم هنگام وقوع این رخدادها.

انکارناپذیری به چه معناست؟

مجموعه مکانیزم هایی که به پیام ها و تراکنش ها، پشتوانه حقوقی می بخشد و اجازه نمی دهد که فرستنده به هر طریق ارسال پیام خود را انکار کند و یا گیرنده منکر دریافت آن شود.

محرمانگی به چه معناست ؟

پوشاندن اطلاعات محرمانه برای اشخاص، موجودیت ها و یا روال های غیرمجاز

منظور از هویت چیست؟

مجموعه ای از مشخصات محسوس و نامحسوس شخصی که اشخاص را از یکدیگر متمایز می کند.

هویت شناسی چیست؟

شناسایی و تشخیص یک موجودیت از موجودیت های دیگر، از طریق بررسی مدارک شناسایی اشخاص و اطلاعات شناسایی دیگر از قبیل کلمات عبور، اطلاعات بایومتریک

2. سوالات متداول در مورد خدمات قابل ارائه گواهی الکترونیکی

درخواست گواهی چیست؟

یامی مبتنی بر درخواست داشتن یک گواهی امضا از سوی صاحب امضا به دفتر ثبت نام

ثبت یام چگونه انجام می شود؟

یک اقدام یا فرآیند اجرایی برای ثبت اولیه نام و مشخصه های دیگر یک موجودیت در مرکز صدور گواهی یا دفتر ثبت نام (پیش از صدور گواهی الکترونیکی)

احرازهویت چگونه صورت می پذیرد؟

فرآیند شناسایی هویتی که توسط یک شخص یا برای یک موجودیت سیستمی ادعا شده است.

احراز هویت بایومتریک:شیوه تولید اطلاعات احراز هویت اشخاص از طریق الکترونیکی کردن مشخصات فیزیکی مانند اثر انگشت.

صاحب امضا کیست؟

شخصی که برای وی گواهی الکترونیکی صادر شده است و می تواند از کلید خصوصی مرتبط با کلید عمومی درون گواهی استفاده کند.

نام/ مشخصات مالک گواهی چیست؟

نامی که به دارنده کلید خصوصی متناظر با کلید عمومی اختصاص داده شده است. در رابطه با گواهی های سازمانی، نامی که توصیف کننده سازمان می باشد و یا توصیف کننده وسایل یا تجهیزاتی است کلید خصوصی را مورد استفاده قرار می دهند.

اعتبارگواهی به چه معناست؟

یک واحد داده در گواهی الکترونیکی که دوره زمانی اعتبار پیوند بین اطلاعات گواهی و کلید موجود در گواهی را مشخص می کند (مگر زمانی که گواهی در لیست گواهی های باطل شده قرار بگیرد).

به روزرسانی گواهی چگونه انجام می شود؟

تولی در یک گواهی جدیدهمسان با گواهی قبلی تولید آنکه گواهی جدید دارای یک مدت اعتبار متفاوت ویک شماره سریال متفاوت می باشد.

تمدیدگواهی چگونه انجام می شود؟

فرآیند تمدید اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی با صدور گواهی جدید.

انقضاگواهی به چه معناست؟

عدم اعتبار گواهی به دلیل پایان طول عمر اختصاص یافته به گواهی.

ابطال گواهی چه فرایندی است؟

اعلام اینکه گواهی الکترونیکی معتبری که توسط یک مرکز صدور گواهی صادر شده و دارای مهلت اعتبار نیز می باشد، دیگر معتبر نیست.

3. سوالات متداول حوزه فنی

سخت افزار و نرم افزارتوکن چیست؟

یک رسانه الکترونیکی قابل حمل جهت رمزنگاری ایمن و نگهداری مقادیر مربوط به هویت شناسی و انجام عملیات رمزنگاری است.ازتوکن می توان برای اعمال کنترل دسترسی استفاده کرد.بطور کلی توکن سخت افزار مورد نیاز گواهی الکترونیکی است.

User pinتوکن بلاک شده است چگونه میتوانم آن را unblockکنم؟

برایunblockتوکن ها نیاز به یک رمز مدیریتی به نام secure token می باشد که پیش فرض آن برای هر توکن متفاوت می باشد. و برای دستیابی به آن باید نرم افزار مدیریتی(manager)آن را اجرا کرد.

Megavpnچیست؟

نرم افزارMegavpnامن کننده ارتباط بر اساسPKI SSLمی باشد.

آیا گواهیSSL صادر شده از طرف مرکز میانی عام در مرورگرها معتبر می باشد؟

بله ، گواهیSSLصادر شده از طرف مرکز میانی عام در مرورگرها معتبر می باشد.

در فرمهای صدور گواهی در صفحه دوم منظور از organization unitچیست؟

سطوح سازمانی هر فرد در سازمان می باشد.