ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
مقالات علمی

مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت با همکاری نهادهای علمی و برگزاری دوره های آموزشی سعی در اعتلای سطح علمی افراد و سازمان ها پیرامون گواهی الکترونیکی و خدمات مربوطه نموده است. یکی از رسالت های اصلی که مگانفت برای خود در نظر گرفته است، کاربردی نمودن مطالب علمی و آموزشی و تسهیل نمودن ارتباط بین واحدهای علمی و عملی می باشد.< br />با توجه به حجم مطالب علمی که در مقالات و پایان نامه ها بدون استفاده ذخیره می شود ایجاد بستری که بتواند به عملیاتی کردن این مطالب کمک کند، پیشرفت بزرگی خواهد بود. مگانفت با تشخیص این نیاز اقدام به ارائه مطالب علمی از جمله مقالات و پایان نامه های مرتبط در حوزه گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال نموده است، تا از این گذر جنبه عملی این مطالب را ارائه دهد. این مرکز با ارائه موضوعات کاربردی در زمینه پایان نامه های مقاطع مختلف، سعی در تدوین مطالب علمی کاربردی داشته تا بتواند به عنوان پایگاه دانشی قویی عمل نماید. متخصصان این مرکز با بنیه قوی دانشی و داشتن دید فنی، شکاف بین دانشگاه و دنیای عملیاتی را بسیار کاهش داده اند.

گزیده ای از مقالات علمی در زمینه امضا دیجیتال و رمزنگاری در زیر آمده است:

- تاثیر امضای دیجیتال بر مکاتبات الکترونیکی در دعاوی خارجی- محمد جعفر نعناع کار

- امضای دیجیتال و مراجع صدور گواهی - جواد مهاجری

- امضای دیجیتال و مراجع صدور گواهی - جواد مهاجری

-امضای دیجیتال- حمید یزدانی- سجاد فرمانی

- مقدمه ای بر ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی در ایران

- ارزیابی مخاطرات امنیتی در سیستم های اتوماسیون اداری- محمود شاهزیدی

An Introduction to Cryptography and Digital Signatures