ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیک

هیات وزیران در جلسه مورخ 86/6/11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ آیین نامه اجرای یماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیک ـ مصوب ۱۳۸۲
ماده ۱- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف : قانون : قانون تجارت الکترونیک ـ مصوب ۱۳۸۲-
ب : شورا : شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ، موضوع ماده ۲ این آیین نامه
پ : مرکز ریشه : مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه ، موضوع بند (الف ) ماده (۴) این آیین نامه
ت – مرکز میانی : مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی ، موضوع بند ب ماده ۴ این آیین نامه است .
ث – دفاتر ثبت نام : دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی ، موضوع بند پ ماده ۴ این آیین نامه
ج– گواهی الکترونیکی : داده الکترونیکی، حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادر کننده گواهی مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا ، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونه ای که هر شخصی می تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند .
چ– داده ایجاد امضای الکترونیکی : داده های انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضا کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می کند .
ج– داده رسی امضای الکترونیکی : داده ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد .
خ – زوج کلید یا داده های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی : کلید خصوصی و کلید عمومی مرتبط با آن در یک رمز نگاری نامتقارن
د– طرف اعتماد کننده : شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی اعتماد می کند .
ذ – مهر زمانی : اعلامیه ای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی صادر شده و تایید می کند که داده پیام معین در موقع خاصی به او ارائه شده است .
ر – مخزن : یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گاهی های الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آن ها جهت بهره برداری طرف های اعتماد کننده است .
ز – تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی : نرم افزار و یا سخت افزاری که به منظور اجرای داده های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می شود .
ژ – سیاست های گواهی : مجموعه سیاست های گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاست ها ، قوانین و مقررات و روش های فنی و حقوقی و ساختاری که مطابق با استاندارد های بین المللی تدوین شده و حداقل خواسته ها و الزامات پیاده سازی مراکز صدور گواهی ، دفاتر ثبت نام ، صاحبان امضا و طرف های اعتماد کننده را مشخص می کند . تدوین این سیاست های گواهی برای مرکز ریشه الزامی است و می تواند برای مرکز میانی به طور جداگانه تنظیم گردد .
س – دستورالعمل گواهی : مجموعه دستورالعمل هایی که منطبق با سیاست گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهی های الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین می گردد .
ش – زیر ساخت کلید عمومی : مجموعه ای از نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، سیاست ها ، فرآیند ها روال های مورد نیاز برای مدیریت گواهی ها و زوج کلید ها
ماده ۲- به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیر ساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود :
الف – وزیر بازرگانی یا معاون ذی ربط وی ( رئیس )
ب – معاون ذی ربط وزیر دادگستری
پ – معاون ذی ربط وزیر اطلاعات
ت – معاون ذی ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ث – معاون ذی ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج – معاون ذی ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چ– معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ح – معاون ذی ربط رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
خ– رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران
د – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ذ – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای
ر- دبیر شورای عالی انفورماتیک
ز – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
ژ – رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا ( بدون حق رای )
س- یک تا سه نفر مشاوره خبره با پیشنهاد رئیس و تایید اکثریت سایر اعضای شورا
ماده ۳- وظایف شورا به شرح زیر تعیین می شود :
الف – بررسی سیاست های کلان و برنامه های مربوط به حوزه زیر ساخت کلید عمومی کشور و ارایه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب
ب – صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه
پ- تصویب و به روز رسانی سیاست ها و دستور العمل گواهی مراکز ریشه و میانی
ت – تصویب استاندارد ها ، رویه ها و دستور العمل های اجرای گواهی الکترونیکی
ث – ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ کننده در مورد فعالیت حوزه های گوناگون اجرایی برای ارایه خدمات رایانه ای صدور گواهی مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هر گونه تفسیر یا کاربرد پذیری مفاد سیاست های گواهی ریشه و میانی
ج – نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آن ها
ماده ۴- سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۳۱ قانون به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می شوند :
الف – مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می نماید .
تبصره ۱- این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، موضوع ماده (۸۰) قانون می باشد .
تبصره ۲- سیستم بانکی می تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود .
ب– مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه ، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می دهد .
پ – دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال در خواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو واهی ها و سایر امور مربوط به آن ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن ها را امضا نموده است اقدام می نماید .
ماده ۵- وظایف و مسئولیت های مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می شوند :
الف – پیشنهاد سیاست ها و دسترو العمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب
ب – اجرای سیاست ها و دستورالعمل های شورا
پ – بررسی و تصویب سیاست ها و دستورالعمل مراکز میانی
ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن ها
ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در واهی ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات
ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی
چ – ابطال گواهی مراکز میانی که بر خلاف تعهداتشان عمل کرده اند .
ح – اطلاع رسنی به صاحبان امضا و طرف های اعتماد کننده در مورد هر گونه تغییر در کارکرد مرکز میانی
خ – ایجاد و به روز رسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن
ماده ۶- مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز به موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین و در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (۵) این آیین نامه و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهی های باطل شده را منتشر نماید .
تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال مرکز میانی به صاحبان امضای الکترونیکی صادر شده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت نام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقد شده بین طرفین قید شده باشد.
ماده ۷ ـ مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاه های دولتی یا بخش غیردولتی ایجاد می شوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب ـ ارایه تقاضا از طرف متقاضی

پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱ـ سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه فعالیت مرتبط.
۲ـ دو نفر با مدرک کاردانی در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی وحرفه ای
ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه
ج ـ تدوین سیاست ها و دستورالعمل گواهی مرکز
تبصره ۱ ـ مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعلام نمایند.
تبصره ۲ ـ مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمان های دولتی به صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال ۱۳۸۸ مجاز به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی به بخش های غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی باشند.
تبصره ۴ ـ اشخاصی که مجوز راه آندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده اخذ می نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می گردد.
ماده ۸ ـ مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:
الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت نام ذی ربط
ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهی ها به صورت مطمئن

پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهی ها به صورت سریع و مطمئن
ت ـ تضمین محرمانه بودن داده های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده ها برای جلوگیری از شبیه سازی گواهی ها
ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:
۱ـ در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهی ها صحیح باشند.
۲ـ در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضا کننده مشخص شده در گواهی، داده های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد.
۳ـ کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید.
۴ـ تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد.
۵ـ عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید.
۶ـ گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهی ها رضایت خود را اعلام کرده اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید.
۷ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت نام، یک مهر زمانی به داده های الکترونیکی ضمیمه شود.
تبصره ۱ ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهی هایی را که توسط آن مرکز صادر می شود با دکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. اطلاعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد.
تبصره ۲ ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت نامه متخلف اقدام خواهد نمود.
ماده ۹ ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاست های گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوری های جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید می باشد.
ماده ۱۰ ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی هایی که به این صورت صادر می شود خارج از شمول مقررات این آیین نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی ها تأیید می شوند خارج از موضوع ماده (۱۰) قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
پ ـ نداشتن پیشینه کیفری
ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم
چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ح ـ ارایه ضمانت معتبر
خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخش های مرتبط با فناوری اطلاعات
تبصره ۱ ـ نوع و میزان ضمنان معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیش بینی می شود.
تبصره ۲ ـ شعب بانک ها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (۱۴) مستثنی هستند.
تبصره ۳ ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه اندازی دفتر ثبت با ملاحظه شرایط این ماده می نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می گردد.
تبصره ۴ ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می باشد.
ماده ۱۳ ـ وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر می باشد:
الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط
ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی
پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدرک مربوطه به مرکز میانی مربوط
ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی
ماده ۱۴ ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوری های نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهی ها، از جمله محدودیت های حاکم براستفاده، خدمات و شیوه های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاست ها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند.
ماده ۱۶ ـ حق الثبت دفاتر ثبت نام، بر اساس نوع گواهی و خدمات ارایه شده به متقاضیان با رعایت مقررات بر اساس تعرفه ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می شود.
ماده ۱۷ ـ به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روش هایی استفاده کنند که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار استفاده نشده و در مقابل هرگونه شبیه سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحوه اطمینان بخشی محافظت شوند.
تبصره ـ این تجهیزات و روش ها نباید داده های لازم برای امضا را تغییر دهد و باید تضمین نماید که این داده ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضاکننده قرار نگیرد.
ماده ۱۸ ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده آن، ابطال می شود:
الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی.
ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش.
پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباهات متقاضی
ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت نام و مرکز میانی از مندرجات این آیین نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید.
ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشد.
ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیرمجاز
ماده ۲۰ ـ تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیت ها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمان های تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (۶) ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نمایند.
این مصوبه در تاریخ 86/6/21 با شماره ۹۸۹۸۶/ت۳۱۸۱۹هـ از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

جهت دریافت فایل کامل اینجا کلیک کنید.