ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
مدارک مورد نیاز برای درخواست ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی الکترونیکی

 • تکمیل بودن فرم درخواست گواهی الکترونیکی توسط صاحب امضاء
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر صاحب امضاء (شناسنامه، گواهی­نامه، گذرنامه)
 • برای شرکت‌‌ها (اشخاص حقوقی):
  • آگهی تاسیس کپی برابر اصل شده
  • آخرین تغییرات روزنامه رسمی کپی برابر اصل شده (صاحبان امضاء و سمت سازمانی آنها مشخص باشد)
  • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء، معرفی­نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به شرکت فاوانفت، مرکز صدور گواهی الکترونیکی- (محتوای نامه برای دریافت گواهی الکترونیکی) با مهر و امضاء صاحب امضاء.
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت دریافت گواهی.
 • تکمیل بودن فرم درخواست توسط صاحب امضاء
 • اصل کارت ملی
 • برای شرکت‌ها (اشخاص حقوقی):
 • در صورت داشتن تغییرات بعد از تاریخ گرفتن گواهی آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی(کپی برابر اصل)
 • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء معرفی نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به فاوا نفت - مرکز صدور گواهی الکترونیکی- محتوا برای دریافت گواهی الکترونیکی با امضاء صاحب امضاء).
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت تمدید گواهی.

مدارک مورد نیاز جهت تجدید گواهی الکترونیکی

 • تکمیل بودن فرم درخواست توسط صاحب امضاء
 • اصل کارت ملی
 • برای شرکت‌ها (اشخاص حقوقی):
 • در صورت داشتن تغییرات بعد از تاریخ گرفتن گواهی آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی(کپی برابر اصل)
 • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء معرفی نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به فاوا نفت - مرکز صدور گواهی الکترونیکی- محتوا برای دریافت گواهی الکترونیکی با امضاء صاحب امضاء).
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت تمدید گواهی.