ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
فرم درخواست گواهی SSL/TLS (حقیقی)

درخواست گواهی SSL/TLS(حقیقی)

گواهی SSL مگانفت مختص یک آدرس اینترنتی صادر شده و به منظور تضمین اصالت یک سرور و به عبارتی تضمین ارتباط بین آدرس و وب سایتی که با آن مراجعه می شود، به کار می رود. همچنین ایجاد یک ارتباط امن و رمزنگاری شده بین برنامه مرورگر و وب سایت با استفاده از این گواهی صورت می گیرد.

گواهی SSL در 2سطح فردی و سازمانی ارائه می شود:
  • افراد با توجه به نیازهاو استفاده های فردی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند، برای این منظور با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در فرم این گواهی را دریافت نمایند.(دریافت فرم)
  • سازمان ها با توجه به نیاز و اهداف امنیتی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند. بدین منظور مدیرعامل سازمان یا نماینده قانونی آن سازمان می تواند با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در آن اقدام به دریافت این گواهی نماید.(دریافت فرم)