ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
مدارک مورد نیاز برای درخواست ثبت نام

دفاتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت موظفند برای احراز هویت نمایندگان شرکت ها، مدارک هویتی، اعم از شناسنامه / گذرنامه، کارت ملی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده و معرفی نامه از طرف سازمان را بررسی نمایند؛ و مرکز صدور گواهی الکترونیکی حق کنترل مشخصات آدرس، تلفن و پست الکترونیکی درخواست کنندگان را دارد.

الف) مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی الکترونیکی
 • اصل قبض واریزی(حساب بانک ملت 4461818776) یا فیش واریز وجه به دستگاه کارت خوان به مبلغ 1.690.000 ریال .
 • تکمیل بودن فرم درخواست گواهی الکترونیکی توسط صاحب امضاء
 • اصل و کپی هر دور روی کارت ملی
 • اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر صاحب امضاء:
  • شناسنامه
  • گواهینامه
  • گذرنامه
 • برای شرکت‌‌ها (اشخاص حقوقی):
  • آگهی تاسیس کپی برابر اصل شده
  • آخرین تغییرات روزنامه رسمی کپی برابر اصل شده (صاحبان امضاء و سمت سازمانی آنها مشخص باشد).
  • کپی سه صفحه اول اساسنامه شرکت
  • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء معرفی نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به شرکت فاوا نفت، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت - (محتوای نامه برای دریافت گواهی الکترونیکی) با مهر و امضاء صاحب امضاء.
 • فعال بودن کد عضویت 5 رقمی ایران کد (برای گواهی حقوقی به نام شرکت و برای گواهی حقیقی به نام شخص)- پرینت به روز از سایت ایران کد که نشان از فعال بودن کد عضویت شرکت یا شخص حقیقی است را همراه داشته باشند.
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت دریافت گواهی.
ب)مدارک لازم جهت تمدید گواهی الکترونیکی :
 • -1اصل قبض واریزی (حساب بانک ملت 4461818776) یا فیش واریز وجه به دستگاه کارت خوان به مبلغ 763.200 ریال.
 • تکمیل بودن فرم درخواست توسط صاحب امضاء
 • اصل کارت ملی
 • برای شرکت‌ها ( اشخاص حقوقی ) :
  • در صورت داشتن تغییرات بعد از تاریخ گرفتن گواهی آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی(کپی برابر اصل)
  • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء معرفی نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به فاوا نفت -مرکز صدور گواهی الکترونیکی-محتوا برای دریافت گواهی الکترونیکی با امضاء صاحب امضاء).
 • فعال بودن کد عضویت 5 رقمی ایران کد (برای گواهی حقوقی به نام شرکت و برای گواهی حقیقی به نام شخص) - پرینت به روز از سایت ایران کد که نشان از فعال بودن کد عضویت شرکت یا شخص حقیقی است را همراه داشته باشند.
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت تمدید گواهی.
در صورت لزوم، استعلام از مراجع ذیربط (مانند استعلامات از سازمان ثبت احوال) صورت می پذیرد .
تذکر مهم : مسئولیت هرگونه مغایرت و اطلاعات نادرست در اسناد ارائه شده از نظر حقوقی و جزائی بر عهده ارائه کننده اسناد می باشد.
کنترلهای دیگری نیز ممکن است بر اساس صلاحدید دفتر ثبت نام صورت گیرد.