ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
مراحل دریافت گواهی الکترونیکی

دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی میانی نفت موظف است برای احراز هویت نمایندگان شرکت ها، مدارک هویتی اعم از شناسنامه/گذرنامه، کارت ملی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده و معرفی نامه از طرف سازمان را بررسی نمایند

مرکز صدور گواهی الکترونیکی حق کنترل مشخصات آدرس،تلفن و پست الکترونیکی درخواست کنندگان را دارد.
الف) مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی الکترونیکی
 • اصل قبض واریزی(حساب بانک ملت 4461818776) یا فیش واریز وجه به دستگاه کارت خوان به مبلغ 1.690.000 ریال .
 • تکمیل بودن فرم درخواست گواهی الکترونیکی توسط صاحب امضاء
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر صاحب امضاء :
  • شناسنامه
  • گواهینامه
  • گذرنامه
 • برای شرکت‌‌ها ( اشخاص حقوقی ):
  • آگهی تاسیس کپی برابر اصل شده
  • آخرین تغییرات روزنامه رسمی کپی برابر اصل شده(صاحبان امضاء و سمت سازمانی آنها مشخص باشد) .
  • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء معرفی نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به شرکت فاوا نفت، مرکز صدور گواهی الکترونیکی-(محتوای نامه برای دریافت گواهی الکترونیکی) با مهر و امضاء صاحب امضاء.
 • فعال بودن کد عضویت 5 رقمی ایران کد (برای گواهی حقوقی به نام شرکت و برای گواهی حقیقی به نام شخص)- پرینت به روز از سایت ایران کد که نشان از فعال بودن کد عضویت شرکت یا شخص حقیقی است را همراه داشته باشند.
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت دریافت گواهی.
ب)مدارک لازم جهت تمدید گواهی الکترونیکی :
 • -1اصل قبض واریزی (حساب بانک ملت 4461818776) یا فیش واریز وجه به دستگاه کارت خوان به مبلغ 763.200 ریال.
 • تکمیل بودن فرم درخواست توسط صاحب امضاء
 • اصل کارت ملی
 • برای شرکت‌ها ( اشخاص حقوقی ) :
  • در صورت داشتن تغییرات بعد از تاریخ گرفتن گواهی آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی(کپی برابر اصل)
  • در صورت مراجعه نماینده صاحب امضاء معرفی نامه روی سربرگ شرکت (خطاب به فاوا نفت -مرکز صدور گواهی الکترونیکی-محتوا برای دریافت گواهی الکترونیکی با امضاء صاحب امضاء).
 • فعال بودن کد عضویت 5 رقمی ایران کد (برای گواهی حقوقی به نام شرکت و برای گواهی حقیقی به نام شخص) - پرینت به روز از سایت ایران کد که نشان از فعال بودن کد عضویت شرکت یا شخص حقیقی است را همراه داشته باشند.
 • اسکن کلیه مدارک ذکر شده جهت تمدید گواهی.
در صورت لزوم، استعلام از مراجع ذیربط (مانند استعلامات از سازمان ثبت احوال) صورت می پذیرد .
تذکر مهم : مسئولیت هرگونه مغایرت و اطلاعات نادرست در اسناد ارائه شده از نظر حقوقی و جزائی بر عهده ارائه کننده اسناد می باشد.
کنترلهای دیگری نیز ممکن است بر اساس صلاحدید دفتر ثبت نام صورت گیرد.