ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
آموزش

آموزش مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت:

1- بسته های آموزشی: با توجه به نوین بودن موضوع گواهی الکترونیکی در کشور مگانفت اقدام به تدوین و ارائه بسته های آموزشی شامل: جزوات آموزشی، کتاب و.... برای آشنایی با مفاهیم زیر نموده است:
 • گواهی الکترونیکی
 • زیرساخت کلید عمومی
 • معرفی استانداردهای پایه
 • مولفه های زیرساخت کلید عمومی کشور
 • مرکز صدور گواهی الکترونیکی
 • کاربردهای گواهی الکترونیکی
 • رمزنگاری و ... جهت دریافت بسته های مذکور با........ تماس حاصل فرمایید.
2- دوره های آموزش عمومی و تخصصی:
مگانفت با توجه به رسالت خود در گسترش گواهی الکترونیکی و کاربردی کردن آن در سطح کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است:
- برگزاری دوره های آموزشی عمومی :
برای کاربران سیستم های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، آشنایی با کلیات استفاده از گواهی الکترونیکی در سیستم ها و نرم افزارهای مربوطه. محورهای دوره های آموزشی عمومی:
- اصول رمزنگاری:
 • سرویس های رمزنگاری
 • رمزنگاری متقارن
 • توابع درهم ساز
 • مولدهای اعداد تصادفی
 • رمزنگاری نامتقارن
 • رمزنگاری ترکیبی
 • الگوریتم های زیرساخت کلید عمومی

استانداردهای پایه زیرساخت کلید عمومی:

 • استانداردهای PKCS#1 – 15
 • آشنایی با پروفایل های زیرساخت کلید عمومی – RFC5280
 • احراز هویت مبتنی بر کلید عمومی – FIPS 196

پروتکل های مرتبط با گواهی الکترونیکی:

 • پروتکل مدیریت گواهی الکترونیکی - CMP
 • پروتکل درخواست گواهی الکترونیکی – CRP
 • پروتکل OCSP
 • پروتکل TSP
 • پروتکل LDAP
 • پروتکل SSL/TLS

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم زیرساختی گواهی الکترونیکی و نحوه استفاده آن در برنامه های کاربردی مختلف.

سیاست های زیرساخت کلید عمومی:

 • آشنایی با سیاست های زیرساخت کلید عمومی کشور
 • آشنایی با سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور

سخت افزارهای زیر ساخت کلید عمومی:

 • معرفی انواع سخت افزارهای PKI و استانداردهای مرتبط
 • معرفی استاندارد FIPS 140 و الزامات سخت افزارهای PKI
 • معرفی استاندارد PKCS#11 3-
3-برگزاری همایش ها و سمینارها:

برای ارائه اطلاعات دقیق تر و آشنایی بیشتر افراد پیرامون گواهی الکترونیکی و زیرساخت های آن، مگانفت اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی در شرکت های اصلی وزارت نفت نموده است. از این بین می توان به نشست های تخصصی در صنعت نفت، صنعت گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی اشاره نمود. مگانفت آمادگی برگزاری سمینارهای مشابه در سایر صنایع و نهادها را نیز دارد.

برگزاری سمینارهای عمومی پیرامون :
 • اهمیت و لزوم پیاده سازی گواهی الکترونیکی در کشور
 • لزوم امنیت در دنیای مجازی
 • مفاهیم گواهی الکترونیکی و نقش آن در امنیت اطلاعات
 • زیرساخت کلید عمومی و اجزای آن
 • کاربردهای گواهی الکترونیکی
 • نحوه استفاده از گواهی الکترونیکی در نرم افزارهای کاربردی
 • آشنایی با فرآیند تجهیز برنامه های کاربردی به زیرساخت کلید عمومی کشور:
  • مبانی PK-Enabling
  • الزامات PK-Enabling
  • الزامات تشکیل و اعتبارسنجی زنجیره گواهی
 • PK-Enabling برگزاری سمینارهای تخصصی پیرامون:
  • رمزنگاری و خدمات آن در گواهی الکترونیکی
  • اصول رمزنگاری
  • آشنایی با زیرساخت کلید عمومی
  • معرفی استانداردهای پایه
  • معرفی پروتکل ها
  • آشنایی با سیاست های زیرساخت کلید عمومی
  • آشنایی با سخت افزارهای PKI
  • آشنایی با رمزنگاری های گواهی الکترونیکی و زیرساخت کلید عمومی کشور
  • آشنایی با پروفایل های زیر ساخت کلید عمومی
  • مبانی PK-Enabling
  • الزامات PK-Enabling
  • الزامات تشکیل و اعتبارسنجی زنجیره گواهی
  • معرفی انواع سخت افزارهای PKI و استانداردهای مرتبط
  • معرفی استاندارد FIPS 140 و الزامات سخت افزارهای PKI
  • معرفی استاندارد PKCS#11