ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
دفتر ثبت نام مگانفت

منظور از دفتر ثبت نام چیست؟

دفتر ثبت نام موجودیتی است که وظیفه شناسایی و بررسی صحت اطلاعات دریافت شده از سوی درخواست کنندگان گواهی الکترونیکی را بر عهده دارد و با بررسی هویت درخواست کننده، وظیفه تنظیم درخواست، صدور گواهی، ابطال گواهی، درخواست تجدید گواهی را نیز دارد. این مرکز مورد تائید مرکز صدور گواهی مگانفت می باشد و در زیر مجموعه آن و با هماهنگی مگانفت فعالیت می نماید. استانداردهای مگانفت در دفتر ثبت نام نیز لحاظ و بکارگیری می شود. یک گواهی جهت امضای درخواست ها توسط مرکز صدور گواهی برای دفتر ثبت نام صادر می گردد. دفتر ثبت نام فعالیت های خود را با دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی که مورد تائید مرکز ریشه قرار گرفته است، مورد تطابق قرار می دهد.

سایت دفتر ثبت نام با چه شرایطی کار می کند؟

محل جغرافیایی دفتر ثبت نام، نزدیک به مرکز صدور گواهی الکترونیکی انتخاب شده است. دفتر ثبت نام به لحاظ معماری تابع استانداردهای مرکز صدور مگانفت می باشد. جزئیات سایت دفتر ثبت نام توسط مرکز صدور، تدوین و توسط مرکز مگانفت و سپس ریشه مورد تائید قرار گرفته است. آدرس سایت در جدول فوق آورده شده است.

دفتر ثبت نام چه فعالیت هایی را انجام می دهد؟

 • دریافت درخواست گواهی الکترونیکی
 • احراز هویت درخواست­ کنندگان گواهی الکترونیکی
 • مطابقت فعالیت های صدور، ابطال، تجدید و ... گواهی با سند سیاست ها و دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی
 • دریافت درخواست صدور و دیگر عملیات مرتبط به آن
 • تحویل درخواست های متقاضیان (گواهی های صادر شده) به مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت
 • بروز رسانی و تحویل لیست گواهی های باطل شده (CRL) به مرکز صدور میانی گواهی الکترونیکی نفت

افراد در دفتر ثبت نام چه مسئولیت هایی را به عهده دارند؟

 • مسئول دریافت و احراز هویت مدارک افراد
 • مسئول تطبیق مدارک ارائه شده با استانداردهای مرکز
 • مسئول ثبت نام و صدور توکن حاوی گواهی الکترونیکی
 • مسئول بروز رسانی لیست و سایت مرکز
 • مسئول مستندات و بایگانی مدارک درخواست کنندگان گواهی الکترونیکی

افراد شاغل در دفتر ثبت نام که هر یک از نقش های فوق را ایفا می کنند، باید حداقل دارای مهارت های زیر باشند.

 • آشنایی با مهارت های هفت گانه دوره های عمومی کاربرد کامپیوتر (ICDL (Word, Excel و...
 • آشنایی با مفاهیم گواهی الکترونیکی
 • آشنایی با گواهی الکترونیکی و کاربردهای آن
 • گذراندن دوره "فرایند صدور گواهی الکترونیکی" که شامل دریافت درخواست تا تحویل گواهی به متقاضی می باشد.
 • آشنایی با روال گرفتن نسخه پشتیبان از اطلاعات گواهی ها
 • آشنایی با نرم افزار مدیریت توکن

احراز هویت در دفتر ثبت نام چگونه انجام می شود؟

صدور گواهی برای سازمان

در مواردی که یک گواهینامه شامل نام یک سازمان یا هویت سازمان باشد، اطلاعات ارائه شده توسط درخواست کننده به عنوان نماینده سازمان در دفتر ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد. نماینده سازمان مورد نظر به همراه درخواست کننده گواهی و مدارک مورد نیاز به دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی مراجعه می کند. دفتر ثبت نام اساسنامه، نامه امضاء مجاز و اسناد تعهدآور را بررسی می کند.

مدارک زیر در دفتر ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد:
 • تصویر اساسنامه شرکت متقاضی
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت متقاضی
 • تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 • یک برگ درخواست صدور گواهی الکترونیکی بروی سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار مورد تائید وی، ممهور به مهر شرکت
 • استعلام از مراجع ذیربط (مانند استعلامات از سازمان ثبت احوال) در صورت صلاحدید دفتر ثبت نام

صدور گواهی فردی

چنانچه فردی درخواست گواهی را شخصاً ارائه دهد، در این صورت دفتر ثبت نام هویت شخصی فرد را بررسی خواهد کرد. قبل از ثبت و ارسال درخواست به مرکز صدور گواهی، دفتر ثبت نام منطبق با نظام شناسایی توصیف شده در دستورالعمل اجرایی، هویت فرد را شناسایی می کند.

مدارک زیر در دفتر ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد:
 • سابقه کار مورد قبول(در صورت وجود)
 • عنوان شغلی (در صورت وجود)
 • نوع قرارداد(در صورت وجود)
 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • گذرنامه
 • گواهینامه

صدور گواهی برای نماینده افراد

دفتر ثبت نام اطلاعات زیر را برای مرکز صدور گواهی نفت فراهم می​ آورد:
 • هویت درخواست کننده گواهی و نماینده وی؛
 • گواهی بر این امر که عملیات شناسایی و احراز هویت انجام گرفته است؛
 • گواهی بر این امر که مجوز لازم برای اینکه فرد نماینده، مجاز به ارائه درخواست به نیابت از فرد دیگر می باشد، اعطا شده است و شرایط خاص برای اعطای نمایندگی وجود دارد.
 • اطلاعات تماس تا مرکز صدور گواهی یا دفتر ثبت نام امکان تماس با افراد مربوطه را داشته باشد.

علاوه بر اطلاعات مربوط به روش و جزئیات روش شناسایی مورد استفاده در تایید هویت شخص اصیل و نماینده، اطلاعات ذکر شده نیز توسط دفتر ثبت نام ثبت و نگهداری می​شوند.