ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
فرم درخواست گواهی MS Smart Card Logon (حقوقی)

فرم درخواست گواهی MS Smart Card Logon(حقوقی)

گواهی MS Smart Card Logon مگانفت برای ورود به سیستم از طریق احراز هویت دو عاملی (Two-factor Authentication)مبتنی بر کلید عمومی، برای مثال در سیستم عامل های متعلق به مایکروسافت (مثل ویندوز XP و 7) استفاده می گردد. با استفاده از این گواهی می توان با استفاده از توکن یا کارت هوشمند، عملیات ورود به سیستم رایانه ای (Logon) را انجام داد. این نوع احراز هویت، امن ترین نوع احراز هویت به سیستم می باشد و می تواند برای کارکنان در سازمان های بزرگ، مراکز امنیتی و سایر سازمان ها استفاده شود.

گواهی MS Smart Card Logon در 2سطح فردی و سازمانی ارائه می شود:
  • افراد با توجه به نیازهاو استفاده های فردی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند، برای این منظور با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در فرم این گواهی را دریافت نمایند.(دریافت فرم)
  • سازمان ها با توجه به نیاز و اهداف امنیتی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند. بدین منظور مدیرعامل سازمان یا نماینده قانونی آن سازمان می تواند با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در آن اقدام به دریافت این گواهی نماید.(دریافت فرم)