ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
فرم درخواست گواهی امضای افراد (حقیقی)

فرم درخواست گواهی امضای افراد حقیقی

 
گواهی امضای کد مگانفت جهت اطمینان از اصالت و جامعیت نرم افزارها می باشد. با استفاده از این گواهی می توان از صحت محتوای منبع و جامعیت نرم افزارهایی نظیر Java Applet و ActiveX که از طریق اینترنت منتشر می شوند اطمینان حاصل نمود.
گواهی امضای کد در 2سطح فردی و سازمانی ارائه می شود:
  • افراد با توجه به نیازها و استفاده های فردی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند، برای این منظور با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در فرم این گواهی را دریافت نمایند.(دریافت فرم)
  • سازمان ها با توجه به نیاز و اهداف امنیتی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند. بدین منظور مدیرعامل سازمان یا نماینده قانونی آن سازمان می تواند با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در آن اقدام به دریافت این گواهی نماید.(دریافت فرم)