ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
فرم درخواست پست الکترونیکی امن(حقوقی)

فرم درخواست پست الکترونیکی امن (حقوقی)

فرم درخواست پست الکترونیکی امن: استفاده از گواهی پست الکترونیک امن مگانفت ، سرویس های امنیتی احراز هویت ، محرمانگی، یکپارچگی، و انکارناپذیری رابرای شما ارائه می دهد. این گواهی از طریق پروتکل S/MIME امکان محرمانگی و امن کردن ایمیل را به واسطه رمزگذاری محتوای پیام و همچنین امضا نمودن آن فراهم می سازد.این گواهی با امضای الکترونیکی ایمیل، هویت فرستنده نامه را مشخص کرده و متضمن یکپارچگی و دست نخوردگی محتوای آن از زمان امضا می باشد. در صورت نیاز این گواهی با رمزنگاری محتوای ایمیل محرمانگی آن را نیز تایید می کند.
گواهی پست الکترونیکی امن در 2سطح فردی و سازمانی ارائه می شود.
  • افراد با توجه به نیازهاو استفاده های فردی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند، برای این منظور با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در فرم این گواهی را دریافت نمایند.(دریافت فرم)
  • سازمان ها با توجه به نیاز و اهداف امنیتی می توانند اقدام به دریافت این گواهی نمایند. بدین منظور مدیرعامل سازمان یا نماینده قانونی آن سازمان می تواند با تکمیل فرم و تهیه مدارک مندرج در آن اقدام به دریافت این گواهی نماید.(دریافت فرم)